หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่กำพร้าและยากจนได้รับความช่วยเหลือนักเรียนในด้านอาหารกลางวัน โดยนำเงินมาจากกองทุน ว.ร.41

วัตถุประสงค์

1.เพื่อดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแลนได้รับประทานอาหารกลางวัน
2.เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23