หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 
คณะ YC ถวายพระพรในหลวงและพระราชินี

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ณ โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงที่เดินทางไปแข่งขันโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับประเทศ ทั้งนี้ยังได้ไปนมัสการวัดพระแก้วและทักทายชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชม นับเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทยอย่างอบอุ่น

   
   
   
 
 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23