หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
YC : Youth Counselor
ขยายเครือข่าย ครุ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (ขยายเครือย่ายครั้งที่ 7)

 
   

20130808 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor ขยายเครือข่าย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน หรือ โครงการข่ายเครือข่าย YC ครั้งที่ 7 หลังจากที่ได้เริ่มจัดการอบรมขยายเครือข่ายขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีโครงการนักเรียนเพื่อที่ปรึกษานี้ขึ้นมา

   
 
 
 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23