หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 
 
โครงการพัฒนาครูแนะแนวและการศึกษาพิเศษ ด้านเทคโนโลยี

 

 

   

20130813 - 20130814 การอบรมโครงการพัฒนาครูแนะแนวและการศึกษาพิเศษ ด้านเทคโนโลยี เน้นเรื่องการผลิตสื่อการสอนบนเว็บ และการอบรมโครงการพัฒนาครูบรรณารักษ์ด้านเทคโนโลยี

   
     
 
 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23