หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 
 

YC ASIAN 2013
กับงาน "การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

 
   

20130830 YC มีส่วนร่วมกับงาน "การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21"

   
     
 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23