หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 
 
YC ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
ในงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
 
   

20130818 พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด่านการเกษตร (ฝนทิ้งช่วง) ปี 2555 พร้อมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนักเรียน เพื่อถวาย ณ วัพระธาตุศรีสมพร บ้านเชียงเครือ ต.ปลาโหลอ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556

   
 

 

 
 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23