หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

ตัวแทน YC ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และเที่ยวชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และครูที่ปรึกษา YC เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และเข้าเยี่ยมชความงามของวัดพระแก้ว และพระที่นังต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง


ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลศิริราช

 


พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23