หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC แข่งขันระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ Impact Arena เมืองทองธานี

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คุณครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ครูที่ปรึกษา YC พาคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคอีสาน เข้าแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (YC : Youth Counselor) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ Impact Arena เมืองทองธาน


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23