หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

นักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC รับมอบประกาศนียบัตรการแข่งขัน

เช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนนักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และครูที่ปรึกษา รับมอบประกาศนียบัตร การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (YC : Youth Counselor) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จากท่านผู้อำนวนการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23