หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

YC จัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558

วันพฤหัสสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และถ่ายรูปร่วมกับท่านนายอำเภอวาริชภูมิ นายประทิน โกษาแสง และผู้อำนวยการโรงเรียน นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ภายในงานมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


ถ่ายรูปร่วมกับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
คณะผู้บริหาร โดยผู้อำนวยการ นายพนมพันธ์ ไชยเพชร คณาจารย์ และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
ถ่ายรูปร่วมกับท่านนายอำเภอวาริชภูมิ นายประทิน โกษาแสง และภริยา ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

 


มอบทุนให้แก้ผู้ปกครอง
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาก้มกรอบผู้ปกครองของตนเองแสดงความรักและมอบทุนการศึกษาต่อให้พ่อแม่ของตน

 

นักเรียนร่วมแสดงความรักต่อแม่ด้วยการกลัดดอกมะลิ
ลูกๆ กลัดดอกมะลิแสดงความรักต่อแม่ของตรที่มาร่วมงานนี้ด้วย

 


บรรยากาศภายในงาน
นักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาถ่ายภาพร่วมกับแม่ของตน

 


YC มอบอาหารว่างให้แก่ผู้ปกครอง
คณะนัก้รียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มอบของว่างและของที่ระลึกให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมงาน

 


ทุกคนที่มาร่วมงานร่วมกันเขียนแสดงความรักต่อแม่
ทุกคนที่มาร่วมงานร่วมกันเขียนโพสต์-อิท บันทึกแสดงความจงรักภักดี และคำถวายพระพรแก่แม่ของแผ่นดิน

 


จุดลงทะเบียนชมนิทรรศการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ จุดลงทะเบียน

 


ทีม YC Organize
เหล่าแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

 


วงดนตรีโรงเรียน
นอกจากจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมนันทนาการจากนักเรียนของเราอีกด้วย

 


บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศในงาน

 


บรรยากาศภายในงาน
นักเรียนร่วมกิจกรรม

 


วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิตโรงเรียนซึ่งเคยสร้างชื้อเสียงให้แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิมามากมาย
ได้มาบรรเลงเพลงต้อนรับแขตผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วย

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23