หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558

ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานส่งเสริมสัมคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้ความรู้ ซักซ้อมทำความเข้าใจในการเข้ารับรางวัลและเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1
ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 ณ เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยเกณฑ์ของรางวัลคือ เป็นรางวัลที่มอบแด่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา
ซึ่งครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานในด้านของการดูแลศิษย์และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตศิษย์ ต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี
และจะต้องถูกเสนอชื่อโดย ศิษย์เก่า หน่วยงาน สถานศึกษาเท่านั้น
โดยนางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนว และครูที่ปรึกษาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป็นครู 1 ใน 164 คน ทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้นี้ด้วย

 


บรรยากาศในงานวันแรก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
และกิจกรรมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558บรรยากาศในงานวันที่สอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
และกิจกรรมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558

 


ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล | รางวัลครูขวัญศิษย์
รางวัลครูขวัญศิษย์ เป็นรางวัลที่มอบแด่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา
ซึ่งครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานในด้านของการดูแลศิษย์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตศิษย์
ต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และจะต้องถูกเสนอชื่อโดย ศิษย์เก่าเท่านั้น

 


ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนว
และครูที่ปรึกษาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร

 

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
เป็นครู 1 ใน 144 คน ทั่วประเทศ
ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558

 


คณะครู-อาจารย์ที่ได้รับรางวัล
คณะครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23