หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับพระราชทานโล่ครูดีเด่น และทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในวันที่ 23-25 กันยายน 2558 นั้น นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนว และครูที่ปรึกษาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ได้เข้าร่วมงานการประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับพระราชทานโล่ครูดีเด่น จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย
จัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 


ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หนึ่งในจำนวน 8 คน ผู้ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนว และครูที่ปรึกษาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ผู้ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

คณะนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
นักเรียนทุนทั่วประเทศที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผ่านการซักซ้อมก่อนวันเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา

 


คณะครู-อาจารย์ที่ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น
คณะครู-อาจารย์จำนวน 8 ท่าน จากทั่วประเทศ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 


ครูดีเด่นและนักเรียนทุนดีเด่น
ทุนของโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นั้น เป็นทุนที่ให้บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

 

 

 

วันเข้ารับพระราชทาน

25 กันยายน 2558 นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา และคณะครูอีก 7 ท่านที่ได้รับรางวัล เข้ารับพระราชทานโล่ครูดีเด่น
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย


หนึ่งในแปดครูผู้ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา (คนที่ 4 จากซ้าย) คือครู 1 ใน 8 คน ที่ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เข้ารับพระราชทานโล่ครูดีเด่น ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ วังศุโขทัย

 


โล่ครูดีเด่น
โล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

โล่ครูดีเด่น
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา

 


ครูที่ได้รับโล่ครูดีเด่น
ครูทั้ง 8 คน ที่ได้รับพระราชทานโล่ครูดีเด่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถ่ายภาพร่วมกัน

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23