หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ ASEAN Council of Teachers จัดงาน รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 และ การประชุมสภาครูอาจารย์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 31 (First Princess Maha Chakri Award Presentation Ceremony 2015 & 31st ASEAN Council of Teachers (ACT+1) Convention)
ณ เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากที่ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558

โดยนางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนว และครูที่ปรึกษาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
คือผู้ที่ต้องเข้ารับรางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2558 นี้
โดยเกณฑ์ของรางวัลคือ เป็นรางวัลที่มอบแด่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา
ซึ่งครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานในด้านของการดูแลศิษย์และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตศิษย์ ต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และจะต้องถูกเสนอชื่อโดย ศิษย์เก่าเท่านั้น

ซึ่งครูผู้ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 คือ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรรณ

นอกจากนี้ยังมีครูจาก 10 ประเทศในอาเซียน ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อันทรงเกียรตินี้ด้วย

 

เข็มเชิดชูเกียรติ
ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1
จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี

 


บรรยากาศในงานวันแรก
First Princess Maha Chakri Award Presentation Ceremony 2015 & 31st ASEAN Council of Teachers (ACT+1) Convention
2 ตุลาคม 2558

 


มอบรางวัลในงาน 31st ASEAN Council of Teachers (ACT+1) Convention


ครูผู้รับพระราชทานรางวัล
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 ท่าน คือ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรรณ
รางวัลครูคุณากร จำนวน 2 ท่าน
รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 ท่าน
และรางวัลรูขวัญศิษย์ จำนวน 144 ท่าน คือ ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา และเพื่อนๆ อีก 143 ท่านครูผู้รับรางวัล
ครูผู้รับรางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูคุณากร และรางวัลรูขวัญศิษย์

 

นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ครูผู้รับรางวัลครูขวัญศิษย์

 


มอบแต่ครูดีทั่วอาเซียน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นี้มอบแต่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์ และมีคณูปการต่อการศึกษา ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11 ประเทศ

 

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา | รางวัลครูขวัญศิษย์
รางวัลครูขวัญศิษย์ เป็นรางวัลที่มอบแด่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา
ซึ่งครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานในด้านของการดูแลศิษย์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตศิษย์
ต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และจะต้องถูกเสนอชื่อโดย ศิษย์เก่าเท่านั้น

 


ครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์
รางวัลครูขวัญศิษย์ เป็นรางวัลที่มอบแด่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา
ซึ่งครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานในด้านของการดูแลศิษย์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตศิษย์
ต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และจะต้องถูกเสนอชื่อโดย ศิษย์เก่าเท่านั้น

 

รางวัลครูขวัญศิษย์

 

31st ASEAN Counsil of Teachers Convention
ผู้เข้าร่วมทั้ง 11 ประเทศทั่วอาเซียน 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23