หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน
โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง

ครูพรชัย และ ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านโครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้องโครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง
เพื่อสร้างบ้านให้เด็กหญิงพิมพ์พร สิงห์ทองชัย (น้องพิมพ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (2558) เนื่องจาก มีสภาพครอบครัวยากจน
สภาพบ้านที่เป็นกระต๊อบ อาศัยอยู่กัน 3 คน คือ แม่ น้องพิมพ์ และน้องชาย โดยมีแม่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวส่งเสียการเรียนของน้องเพียงคนเดียว

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา จึงประชุมคณะกรรมการแนะแนว (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และเครือข่าย YC จากนั้นจัดทำ "โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง" ขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือจากคณะครู นักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยเสนอไปยังสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งลักษณะโครงการเข้ากันกับ "โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558" ได้รับมอบงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 50,000 บาท และขอรับบริจากอื่นๆ อีก รวมเป็นเงินหนึ่งแสนกว่าบาทเพื่อนำมาสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องพิมพ์หลังนี

หลังจากนั้น น้องพิมพ์และครอบครัวก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ และมีพิธีส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการของ สพฐ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558 ขึ้น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559้

 

 

สภาพบ้านเดิม
สภาพบ้านเดิม
8 สิงหาคม 2558 ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา กับยายของน้องพิมพ์ ในตอนเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านและได้เอาข้าวสารไปให้ด้วย

 


สภาพภายในบ้านเดิม
คุณแม่ของนองพิมพ์ กำลังเดินเข้าออกภายในบ้าน

 


บ้านใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
8 กันยายน 2558

 


บ้านใหม่สร้างเสร็จแล้ว
ครูพรชัย ศรีพรหมษา ไปเยี่ยมน้องพิมพ์และดูความคืบหน้าของบ้านใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2558


อีกมุมหนึ่งของบ้านน้องพิมพ์
อีกมุมหนึ่งที่เผยให้เห็นกระต๊อบน้อยที่ครอบครัวน้องพิมพ์พักอาศัยระหว่างก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จ

 


เยี่ยมบ้านใหม่
ภาพคู่น้องพิมพ์และครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ในวันที่ 30 กันยายน 2558

 


ก่อน
หลัง


ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ 2 ตุลาคม 2558

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23