หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

พิธีมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา ๕ ธันวามหาราช

พิธีมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา ๕ ธันวามหาราช มอบทุนแก่นักเรียนประจำปรการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิบรรยากาศภายในพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

 

บรรยากาศภายในพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

 

บรรยากาศภายในพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

 

บรรยากาศภายในพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

 

นางบุณเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงาน
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

บรรยากาศการแสดงภายในพิธีมอบทุนการศึกษา โดยนักเรียนที่ได้รับทุน
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

บรรยากาศการแสดงโดยนักเรียนที่ได้รับทุน
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

มอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จากครูพรชัย ศรีพรหมษา
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จากครูนุชนาฎ สื่อกลาง
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวขอบคุณคณาจารย์
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

คณาจารย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนทุน
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23