หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

พิธีมอบบ้านให้นักเรียน
โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง และ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ"
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) และโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดงาน พิธีมอบบ้านให้นักเรียน
โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง และ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558

 


บรรยากาศในพิธี
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะแขวงปทุมวัน เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้อุปถัมป์หลักในการศึกษาของน้องพิมพ์ กล่าวโอวาส เปิดงาน

 


แขกผู้มีเกียรติร่วมงานพร้อมหน้า
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะครู-อาจารย์ถ่ายรูปกับเด็กหญิงพิมพ์พร สิงห์ทองชัย (น้องพิมพ์) และครอบครัว
ผู้ได้รับมอบบ้านจากโครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง และ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ"
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558

 


คณะครู-อาจารย์ร่วมงาน
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะครู-อาจารย์ถ่ายรูปกับน้องพิมพ์ และครอบครัว

 


YC ช่วยงาน
คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ก็มาร่วมงาน คอยต้อนรับและดูแลแขกที่มาร่วมงาน

 น้องพิมพ์รับโอวาส
น้องพิมพ์รับฟังโอวาสจากพระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะแขวงปทุมวัน เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่จะเป็นพระอุปถัมป์ให้น้องพิมพ์ได้เรียนสูงๆ อย่างที่ได้ตั้งใจไว้

 

บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงานพิธีมอบบ้านให้นักเรียนโครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง และ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ"
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558

 

วงโยธวาทิต
ในงานนี้ วงโยธวาทิตของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มาบรรเลงเพลงด้วย

 


คณะแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
น้องพิมพ์ คณะครู-อาจารย์ คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
นายอำเภอวิราชภูมิ นายประทิน โกษาแสง พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) และแขกผู้มีเกียรติ

 


ทีมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC คณะครู-อาจารย์ คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)


นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
บรรยากาศพิธีการและบรรยากาศเวลาผ่อนคลาย ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

 


ร่วมส่งแขกผู้มีเกียรติ
บรรยากาศการส่งพระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) เดินทางกลับวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

น้องพิมพ์และครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรษาคือผู้ริเริ่มสร้างโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวน้องพิมพ์มาตั้งแต่ต้น อีกที่งยังร่วมบริจาคเงินส่วนตัว
เพื่อให้น้องพิมพ์ไว้ใช้เป็นทุนการศึกษา

 

 

 

 

 

นักศึกษาวิชาทหารช่วยจัดงานและอำนวยความสะดวก
นักศึกษาวิชาทหารช่วยจัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกการจราจรในวันจัดงาน

 

 

 

 

 

คณะกรรมการนักเรียนช่วยเตรียมสถานที่
คณะกรรมการนักเรียนก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ต้อนรับแขกที่มาร่วมพิธีมอบบ้านให้นักเรียน

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23