หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

นางสาววรัญญา ฤทธิธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนทุนที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดสกลนคร
ได้รับพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา

นางสาววรัญญา ฤทธิธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนทุนที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดสกลนคร
และครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา เข้าร่วม "การประชุมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา และสามเณร ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559
และเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ พระตำหนักสวนจิตรลดาบรรยากาศภายในการประชุมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา และสามเณร ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559

 

บรรยากาศภายในงานฯ
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา และนางสาววรัญญา ฤทธิธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนทุนที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดสกลนคร

 

บรรยากาศภายในงานฯ
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา และนางสาววรัญญา ฤทธิธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนทุนที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดสกลนคร

 


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

นางสาววรัญญา ฤทธิธรรม เหล่านักเรียน นักศึกษา และสามเณร ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ถ่ายภาพร่วมกัน

 


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และคณะครู-อาจารย์ ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23