หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

YC นำเสนอกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC :Youth Counselor)
และการศึกษาพิเศษในการประเมินโรงเรียน OBECQA

ตัวแทนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นำเสนอกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
รวมถึงการศึกษาพิเศษ แก่ พณฯ ผู้ตรวจการประเมิณโรงเรียน OBECQAภาพบรรยากาศ
ตัวแทนนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC กำลังกล่าวนำเสนองาน

 

บรรยากาศภายในงาน
ผลงานจากการดำเนินงานต่าง ๆ

 


บรรยากาศภายในงานฯ

ผลงานจากการดำเนินงานต่าง ๆ

 


ครูแนะแนวนำเสนอรายละเอียดงานเพิ่มเติม

นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา นางวราภรณ์ ชำนาญ ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา รวมถึงนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และแลุ่มตัวแทนนักเรียน นำเสนอผลงาน

 


บรรยากาศภายในงาน
ตัวแทนนักเรียนกำลังกล่าวนำเสนอ

 


บรรยากาศภายในงาน
พาชมผลงาน

 


บรรยากาศภายในงาน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC กำลังกล่าวนำเสนอ

 


บรรยากาศภายในงาน
นางอาโนมา ไตรยขันธ์ (ซ้าย) และนางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา (ขวา)

 


บรรยากาศภายในงาน
ภาพถ่ายผลงานที่นำมาจัดนำเสนอ

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23