หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

พิธีมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โดยเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560บรรยากาศภายในพิธีมอบทุนการศึกษา
ท่านผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ และอดีดครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ที่ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

บรรยากาศภายในงานฯ
นักเรียนทุน ไหว้ขอบคุณคุณครูที่มอบทุนการศึกษาแก่พวกเขา

 

มอบทุนการศึกษา
ภาพบรรยากาศบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 


มอบของที่ระลึก

นักเรียนรับของที่ระลึก

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23