หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
 


 

รวมภาพกิจกรรมดีดีที่ควรค่าแก่การจดจำ
ที่เหล่านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ปฏิบัติงาน จัดทำ ส่งเสริมและมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ภายใต้การดูแลช่วยเหลืออย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร ครู ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา YC
ผู้ที่ได้ริเริ่มให้โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor นี้เกิดขึ้นมาและมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะให้คงอยู่ต่อไป
สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมดีดีต่อไป อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงที่ดีในระดับประเทศ
แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิของเรา


 


 

นางสาววรัญญา ฤทธิธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนทุนที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดสกลนคร 
ได้รับพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา
พิธีมอบบ้านให้นักเรียน
โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง และ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

2015

 

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านโครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง
เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1รางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 การแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียน
โดยจัดหางานจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 ตุลาคม 2558
การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร23-25 กันยายน 2558
การอบรมขยายเครือข่ายครั้งที่ 9การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง26-27 สิงหาคม 2558
การประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 YC จัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติ 2558

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23