หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

English Camp 2012

English Camp 2012 เป็นค่ายที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีคณะครู รุ่นพี่ YC เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านภาษาต่างประเทศมากขึ้น เห็นอย่างนี้แล้วเด็กไทยก็จะได้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ด้อยกว่าใครในอาเซียนแล้วล่ะ

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23