หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

LD : นักเรียนเรียนร่วม

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา นอกจากจะเป็นทั้งครูที่ปรึกษา YC และครูแนะแนวแล้วยังเป้นครูสอนหนังสือให้กับเด็กๆ นักเรียนเรียนร่วมหรือนักเรียน LD อีกด้วย โดยมีครูผู้ช่วยสอน ครูสุนทรียา ศรีพรหมษา ช่วยสอนอีกแรง

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23