หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


 

ความภาคภูมิใจของ YCYouth Counselor

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ สิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นั้น เสริมสร้างให้เราได้รับสิ่งตอบแทนมากมายหลายรูปแบบ สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดแก่ช่วงชีวิตในวัยเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิแห่งนี้ ตลอดจนถึงช่วงก้าวข้ามไปยังระดับอุดมศึกษา จนถึงการเริ่มประกอบวิชาอาชีพแล้ว แม้ย้อนกลับไป มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

กิจกรรมโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor ที่เราได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนับจากปีการศึกษา 2551 สร้างเสริมทักษะ กิจกรรมดีดีที่ได้จัดขึ้นและมีส่วนร่วมมานั้น ทำให้ได้รับรางวัลตอบแทนอย่างมากมาย และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และเราภูมิใจที่เรานั้นจริงจัง มุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ตลอดมา

 
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับชาติ ในการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ณ อิมแพกอารีนา เมืองทองธานี
25-27 มกราคม 2555

"นางสาวธิดาพร ชุมภูแสง
นางสาวสมฤทัย แซ่ฉั่ว
นางสาวอภิญญา แสนอินทะ
นางสาววิจิตตรา บุตรสะอาด
นายณัฐพล ภูผาวง
"

ตัวแทนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
"ผู้เข้าแข่งขัน"

"นายพรชัย ศรีพรหมษา
นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
"

ครูที่ปรึกษา YC

 

  

รางวัล "เยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ปีการศึกษา 2556

นางสาวปรินดา อินทรพาณิชย์
ประธานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

"นักเรียนเยาวชนคนเก่ง"

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
ครูที่ปรึกษา

 

 

 
นักเรียนทุนพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

นางสาวพัชราพร ฉะอ้อน
เลขานุการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
ครูที่ปรึกษา

 

 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ YC และรองประธาน YC เครือข่าย

นายนิพนธ์ ขันละ
รองประธานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

Instagram

นายพรชัย ศรีพรหมษา
นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา

ครูที่ปรึกษา YC

 


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23