หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 
 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)
 
   

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการประชุมอบรมเสริมทักษะการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูแนะแนวด่รงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา และกลุ่มนักเรียนเพื่ิอนที่ปรึกษา YC เป็นวิทยากร อีกทั้งงานนี้ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ก็ได้สาธิตการบริการให้คำปรึกษาอีกด้วย

 

   
   
 
 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23