หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
     
   
 

แห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกันประดับเทียนพรรษา และเดินขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัด 4 แห่ง ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อถวายเทียนพรรษาแก่วัด เพื่อใช้ในระหว่างจำพรรษา โดยจะแบ่งคณะครู-นักเรียนออกเป็น 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะ ออกเดินทางไปยังแต่ละวัด เป็นกิจกรรมที่จัดประจำทุกปี ผู้จัดงานหลักคือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23