หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ตัวแทน YC ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และครูที่ปรึกษา YC เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากที่เดินทารับรางวัลมูลนิธิทรง บุลสุข จากการส่งโครงงานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC เข้าประกวด

 

 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23