หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554

นี่เป็นครังแรกที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตร และได้สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23