หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ มาม่า ครั้งที่ 14

นักเรียนเพื่่อนที่ปรึกษา YC ร่วมเข้าติวความรู้กับโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับ มาม่า ครั้งที่ 14" โครงการดีดีที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้เปิดโอกาสขอรับการถ่ายทอดสัญญาณ ให้นักเรียนได้เข้าติวความรู้กัน งานนี้ยังมีนักศึกษาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิมาแนะแนวให้ด้วย

 
 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23