หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)
ขยายเครือข่าย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง (ขยายเครือข่ายครั้งที่ 3)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่าย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง (ขยายเครือข่ายครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2553 นี้นับได้ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องจัดขึ้นทุกปี อย่างน้องปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นการรับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โดยจะได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และการปฏิบัติเพื่อสามารถให้บริการให้คำปรึกษาได้นั่นเอง

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23