หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

กิจกรรมรับน้อง ปี 2555
ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นในวันที่ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เป้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรัก ห่วยใยและช่วยให้รู้จักกันมากขึ้น และเห็นถึงประโยชน์ของความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว และช่วยเหลือกันในด้านการเรียนภายภาคหน้าได้้อีกด้วย


 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23