หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

FLOOD 2011
มหาอุทกภัยของไทย

ในช่วยปลายปี 2554 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ก่อให้เกิดความเสียหายหลายด้าน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจึงร่วมกันบริจากเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ รวมถึงส่งข้อความให้กำลังใจผู้ประสบภัย โดยเป็นการส่งข้อความเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทางหนึ่ง ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23