หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

การบริการให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา คือ หัวใจหลักของ YC ซึ่งพวกเรานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับ^^

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23