หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

เยาวชนคนดี ศรีว.ร. สู่รั้วมหาวิทยาลัย

เยาวชนคนดี ศรีว.ร. สู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นพิธีมอบของขวัญรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่งทุกคนที่จะเรียนจบระดับมัธยมปลาย อีกทั้งยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อ เพื่อเรียนในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง งานนี้ยังเป็นงานที่จะประกาศว่านักเรียนคนเก่งแต่ละคนนั้นสามารถสอบติดที่มหาวิทยาลัยไหนบ้างอีกด้วย

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23