หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ค่ายจริยธรรม โครงการอิ่มบุญ 99 วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าประชาพินิจ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เข้าร่วมโครงการ ค่ายจริยธรรม โครงการอิ่มบุญ 99 วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าประชาพินิจ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ 11 ประจำจังหวัดสกลนคร

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23