หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

พิธีรับรางวัล : ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับประเทศ
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ภาพพิธีรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (YC : Youth Counselor) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ทำพิธีมอบโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23