หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC แข่งขันระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ณ Impact Arena เมืองทองธานี

ครูที่ปรึกษา YC ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา และครูพรชัย ศรีพรหมษา ครูที่ปรึกษา YC พาคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคอีสาน เข้าแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (YC : Youth Counselor) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ณ Impact Arena เมืองทองธาน


 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23