หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ไหว้พระทำบุญและเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง

ในการเดินทางไปแข่งนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นั้น คณะนักเรียน YC และครูที่ปรึกษา YC ได้เดินทางไปไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล และยังเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง นับว่าไปทำบุญแล้วยังได้ชื่นชมพระบารมีอีกด้วยนะ อิจฉาจริงๆ^^

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23