หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ภาพบรรยากาศ YC ร่วมทำโรงทานร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูไท
ณ วัดศรัทธาราม ต.บ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร

 

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23