หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนดีเด่น

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก"โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต" สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23