หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

YC รักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำความสะอาด พัฒนา ว.ร.

YC รักษ์สิ่งแวดเป็นหนึ่งในโครงการที่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้คิดสรรค์ขึ้น เพื่อเ็ป็นการพัฒนาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิให้สะอาด มีทัศนวิสัยที่ชวนมอง โดยจะจัดแบ่งกลุ่มกันทำความสะอาดอาคารเรียน โรงอาหาร รวมไปถึงเป็นลูกมือช่วยงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปในการจัดสถานที่ ทาสี จัดสวน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคุณครู

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23