หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

วิ่ง 83 ชั่วโมง เพื่อพ่อของแผ่นดิน

วิ่ง 83 ชั่วโมง เพื่อพ่อของแผ่นดิน เป็นกิจกรรมดีดีที่โรงพยาบาลวาริชภูมิจัดขึ้นทุกปี ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรมให้บุคคลทุกภาคส่วนร่วมกันวิ่งเทิดพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานยังมีการเลี้ยงข้าวฟรี ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ มาทำอาหารอร่อยๆ เพื่อแจกจ่ายให้กินแก้เหนื่อยจากการวิ่ง คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ของเราก็ได้นำผลไม้มากมากมาแจกให้ได้กินกันด้วย รวมทั้งยังมีกับข้าวอีกหลายอย่างอีด้วยนะ^^

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23