หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

รับรางวัลมูลนิธิทรง บุลสุข #17
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทรง บุลสุข ครั้งที่ 17 ปี 2552

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทรง บุลสุข ครั้งที่ 17 เป็นพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่กลุ่มนักเรียนที่ชนะเลิศจากการส่งผลงานเข้าประกวด โดยเราได้ส่งโครงงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เข้าแข่งขัน ซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 31 จากกว่า 50 รางวัลทั้งประเทศ และรับทุนการศึกษากว่า 12,000 บาท

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23