หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

รับรางวัลมูลนิธิทรง บุลสุข #18
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทรง บุลสุข ครั้งที่ 18 ปี 2553

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทรง บุลสุข ครั้งที่ 18 มอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะเลิศจากการส่งผลงานเข้าประกวด โดยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ นายนิพนธ์ ขันละ  ส่งผลงาน "โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC " ได้รับรางวัลอันดับที่ 63 นายภานุเดช  สารพัฒน์ ส่งผลงาน "วงดุริยางค์เพื่อชุมชน" ได้รับรางวัลอันดับที่ 64 นายศุภกฤษ  ทัศคร  ส่งผลงาน "YC เพื่อนที่แสนดี" ได้รับรางวัลอันดับที่ 65 จากกว่า 120 รางวัล

>>> อ่านรายละเอียดรางวัลมูลนิธิทรง บุลสุข เพิ่มเติม <<<

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23