หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ YC

ประชาสัมพันธ์ YC เป็นการเปิดโอกาสให้คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารต่างๆ ให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ทาง YC จัดขึ้นหรือเข้าร่วม

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23