หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  


     
 
What's This:

 
 

 

 
   
 

ค่ายบูรณาการวิชาพาเพลิน "โครงการทำศูนย์ให้เป็นสูญ"

ค่ายบูรณาการวิชาพาเพลิน "โครงการทำศูนย์ให้เป็นสูญ" เป็นโครงการที่ช่วยนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ติดศูญย์ ติด ร ได้ร่วมกันเขียนใบคำร้อง ซึ่งการรวมตัวกันทำเป็นกลุ่มนี้ สามารถช่วยกันได้หากมีข้อข้องใจ อีกทั้งยังมีผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวคอยช่วยเหลืออีกด้วย

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23