หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

 

iNFORMATION ข่าวประชาสัมพันธ์ | รวมข่าวสาร และสาระน่ารู้มาบอกกัน

 
 
What's This
รวมใจนักเรียนทุน

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนทุนทุกคน ของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ทุกปีการศึกษา เนื่องจากงานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวาริชถูมิ มีความประสงค์ที่จะจัดตั้ง "สมาคมนักเรียนทุน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ" ขึ้น ดังนั้น งานแนะแนวจึงขอความร่วมมือไปยังนักเรียนทุนทุกท่าน ส่งชื่อ ที่อยู่ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ โดยมีช่องทางส่งข้อมูลดังต่อไปนี้


1. ส่งโดยตรงถึงงานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
2. โทรศัพท์ 087-231-6398 (นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา)
3. ส่งเป็นข้อความไปยังเฟสบุ๊กหลักของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ที่ YC FACEBOOK FANPAGE


ทั้งนี้ท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านได้ทุกช่องทางได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ยังไม่มีกำหนดปิดรับ)

 

Post on 120113 11.55 PM |#benz nipon khanla, admin
Edited on 160402 10.28 AM |#benz nipon khanla, admin
 
     
   
   

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23