แผนผังเว็บไซต์ YC Warit

 

นะนำบุคลากร >

คณะกรรมการประสานงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

เกี่ยวกับเรา >

โครงการต่าง ๆ

ขอรับคำปรึกษา >

กิจกรรมดีดี >

ปีการศึกษา 2559

20160429 นางสาววรัญญา ฤทธิธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนทุนที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดสกลนคร ได้รับพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา

 

 

ปีการศึกษา 2558

20160415 พบกับ 4 ความภาคภูมิใจของ YC Youth Counselor โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานกิจกรรมโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ในปีการศึกษา 2551 มาจนถึงปัจจุบัน

20160225 พิธีมอบบ้านให้นักเรียน โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง และ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558

20160210 พิธีมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา ๕ ธันวามหาราช

20151008 การตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง

20151004 การเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร

20151001 การแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียน โดยจัดหางานจังหวัดสกลนคร

20150924 การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับพระราชทานโล่ครูดีเด่น และทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

20150828 การอบรมขยายเครือข่ายครั้งที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง

20150823 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558

20150813 YC จัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558

20150225 นักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC รับมอบประกาศนียบัตรการแข่งขัน

20150219 คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC แข่งขันระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ Impact Arena เมืองทองธานี

20150218 ตัวแทน YC ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และเที่ยวชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง

20150216 ตัวแทนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ

 

 

ปีการศึกษา 2557

20141025 ค่ายวิทยาศาสตร์สิปปนนท์ เยาวชนเทคโนโลยี สำนึกดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1 โดยกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20141015 แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC

20140918 ชมภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC ปฏิบัติงาน

20140912 YC ร่วมทำโคมไฟ เตรียมงานออกพรรษา สำนักสงฆ์บ้านโคกพุทรา

20140905 YC กับการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

20140905 YC กิจกรรมสร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและชุมชน

20140823 YC ม.ปลายร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนโรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร

20140824 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชน

20140802 แสดงผลงาน Obec Awards สพม. 23

20140529 ทำบุญวันวิสาขบูชา

20140604 เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปีการศึกษา 2556

20140329 ค่ายสอนหนังสือนิสิตแพทย์จุฬาฯ

20140306 YC แสดงความยินดีกับว่าที่นิสิตปีการศึกษา 57

20140226 ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

20140226 พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

20140205 พัฒนาโรงเรียน

20140130 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน

20131212 ตัวแทนนักเรียน YC เข้าแข่งขันโครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ 63

20130131 นักเรียน YC ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนกับท่านผู้อำนวยการฯ

ปีการศึกษา 2552

รับรางวัลมูลนิธิทรง บุลสุข #17 พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทรง บุลสุข ครั้งที่ 17 ปี 2552


ข่าวประชาสัมพันธ์ >

 

คลังความรู้

 

งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์ 042-781190 โทรสาร 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Copyright © 2016 YC Waritchaphum School. All rights reserved.